Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Petr Tichý - Výpočty a zaokrouhlovací chyby

Kdy: 19/03/2014 12:20
Kde: Seminární místnost KNM
V dnešní době se výpočty běžně realizují na počítačích, které každé číslo reprezentují určitým počtem bitů. Aby mohl počítač vyjádřit výsledek operace opět daným počtem bitů, zaokrouhluje. Tím se dopouští nepřesností (zaokrouhlovacích chyb). V přednášce ukážeme několik běžně používaných algoritmů numerické lineární algebry, u kterých mohou hrát zaokrouhlovací chyby velmi podstatnou roli. Ne vždy je nutné snažit se potlačit vliv zaokrouhlovacích chyb (například reortogonalizací). Vždy je ale důležité pochopit, jak mohou zaokrouhlovací chyby ovlivnit chování algoritmu (zpoždění konvergence, maximální dosažitelná přesnost) a do jaké míry se lze na správnost spočteného výsledku spolehnout.


Prezentace (in czech)