Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Mónika Balázs - ALE zobrazení, nespojitá Galerkinova metoda a jejich kombinace

Kdy: 28/05/2014 12:20
Kde: Seminární místnost KNM

V dnešní době víme poměrně hodně o řešení PDR na oblastech, které na čase
nezávisí, avšak v mnoha reálných případech se oblast právě v závislosti na
čase mění. Kvůli tomu byla vyvinuta ALE – metoda, která se zdá velmi
efektivním nástrojem a dává přesvědčivé výsledky v praxi. V této přednášce
se seznámíme se základními vlastnostmi  ALE zobrazení, jeho výhodami a
aplikujeme ho na lineární rovnici konvekce – difúze. Celý problém pak
diskretizujeme nespojitou Galerkinovou metodou a dokážeme, že výsledná
metoda je stabilní.