Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Filip Roskovec - Superkonvergence časově nespojité Galerkinovy metody a Runge-Kuttovy metody

Kdy: 02/12/2014 14:00
Kde: Seminární místnost KNM
Nespojitá Galerkinova metoda je častou volbou při numerickém řešení nejrůznějších PDR. Její časová varianta (TDG) nabízí zajímavou alternativu ke klasickým jednokrokovým i vícekrokovým metodám. Probereme vztahy mezi TDG, kolokačními metodami a implicitními Runge-Kuttovými metodami. Díky těmto vztahům můžeme aplikovat rozsáhlou teorii, která je vybudována pro Runge-Kuttovy metody, na TDG. Zameříme se pak především na apriorní analýzu chyby – fenomén superkonvergence a redukci řádu chyby pro stiff problémy.