Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Petr Petráček - Teorie paleomagnetismu, její historie a využití pro datování vzniku hornin a modelování pohybu zemské kůry

Kdy: 24/03/2015 14:00
Kde: Seminární místnost KNM

V průběhu historie Země dochází v nepravidelných intervalech k přepólování 
magnetického pole Země. Dobu těchto změn lze přibližně určit díky tomu,
 že magnetické materiály v horninách a sedimentech jsou schopny si
uchovat informaci o polaritě magnetického pole Země v době jejich vzniku.
 Tato znalost umožnuje mimojiné modelovat pohyby zemské kůry a
jednotlivých kontinetů v průběhu historie. Po krátkém úvodu do teorie
paleomagnetismu budeme mluvit o využití Fisherovy statistiky pro analýzu
 sférických dat a o planárních projekcích často využívaných pro jejich
reprezentaci.