Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Petr Lukáš - Jak volit volné parametry ve stabilizovaných metodách konečných prvků?

Kdy: 14/04/2015 14:00
Kde: Seminární místnost KNM

Budeme se zabývat jednou z nejdůležitějších částí mnoha stabilizačních
metod v metodě konečných prvků, což je volba volného parametru v těchto
metodách. Ukážeme cestu, jak volit daný volný parametr, kterou je možno
využít v mnoha různých případech, pro lineární i nelineární stabilizační metody.
Navrhovaný parametr je výsledkem optimalizační úlohy.
Celá přednáška bude připravena za pomoci nejnovější webové prezentační
technologie a řečník je ochoten poskytnout technický vhled do této prezentační technologie.