Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Petr Tichý - Od krylovovských metod k teorii aproximace

Kdy: 21/04/2015 14:00
Kde: Seminární místnost KNM
Vyšetřování konvergence krylovovských metod pro soustavy lineárních algebraických rovnic s normální maticí vede na klasické problémy z teorie aproximace funkcí. Konkrétně jde o min-max aproximační problémy na diskrétní množině bodů, kde množina bodů je tvořena vlastními čísly uvažované matice. Ta jsou obecně komplexní. Motivováni vyšetřováním konvergence a inspirováni konkrétními příklady a numerickými experimenty zformulujeme domněnku, která by mohla mít obecnou platnost. Její důkaz by doplnil klasické výsledky z teorie aproximace funkcí.