Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Výroční setkání

Kdy: 10/06/2015 16:00 - 10/06/2015 17:10
Kde: K1 (Karlín)
Během setkání budete seznámeni s činností Chapter v uplynulém roce a s jejím hospodařením. Dále budou zvoleni členové komise pro nadcházející akademický rok. Prostor dostanou i Vaše návrhy a postřehy k současnému fungování Chapter. Na akci bude připraveno bohaté občerstvení.

Možnost volit a kandidovat mají všichni členové Chapter, kteří jsou zároveň studenty. Kandidovat můžete na všechny pozice v komisi odesláním emailu současnému tajemníku na e-mail  kuratko@cs.cas.cz  do 8. června včetně.

Protože nejméně dva současní komisaři nemohou příští rok pokračovat ve své činnosti, je nutná (a velmi žádoucí) alespoň částečná obměna komise. Budeme proto velmi rádi, pokud zvážíte možnost aktivně se zapojit do řízení a chodu Chapter. Samozřejmě přivítáme Vaši pomoc i v případě, že jste ochotni věnovat trochu úsilí a času jen příležitostně.

S případným dotazy se neváhejte kdykoli obrátit členy komise.
Plakát