Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Marek Netušil - Tepny - Všechny modely jsou špatně, ale některé jsou užitečné.

Kdy: 26/04/2016 14:00
Kde: Seminární místnost KNM
Abstrakt:
"All models are wrong but some are useful." je citát anglického statistika George Boxe, který nádherně vystihuje podstatu matematického modelování aplikovaného v jakémkoliv oboru. V tomto kontextu se podíváme na modelování mechanických vlastností měkkých tkání, konkrétně tepny, na jeho historii i součanost. Komplikovaná stavba tkáně vytváří výzvu jak z hlediska histologického tak i z matematického a výpočetního. Její znalost a pochopení jsou ovšem nezbytné pro prevenci a léčbu běžných cévních onemocnění, které patří v dnešní době mezi nejčastější příčiny úmrtí.