Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Pražský informatický seminář: Libor Barto - Symetrie ve výpočetní složitosti

Kdy: 22/03/2018 16:00
Kde: Auditorium E-301, FEL CTU Karlovo nám. 13, Praha 2
Pozvánka na 34. setkání Pražského informatického semináře

LIBOR BARTO - Symetrie ve výpočetní složitosti

ANOTACE PŘEDNÁŠKY
V posledních 20 letech bylo dosaženo velkého pokroku ve zkoumání
výpočetní složitosti problémů splnitelnosti omezujících podmínek,
a to zejména díky využití souvislosti mezi jejich výpočetní složitostí
a jistým pojmem zachycujícím symetrie problémů v této třídě.
V přednášce budu mluvit o této souvislosti a o mé vizi, že se nakonec
stane jedním ze základních principů teorie výpočetní složitosti
a povede k vyřešení zásadních problémů oboru, jako je domněnka
nazývaná Unique Games Conjecture nebo dokonce problém P versus NP.

O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI
Seminář se schází zpravidla 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod.
(s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT
na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí.
Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově
neomezená diskuse. Základem přednášky by mělo být něco
(v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného,
na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným
a zajímavým i pro širší informatickou obec.Přednášky jsou standardně
v angličtině.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Libor Barto je docentem na Katedře algebry MFF UK. Zabývá se
univerzální algebrou a výpočetní složitostí, zejména problémy splnitelnosti
omezujících podmínek. Mezi jeho známé práce patří objev teorie
absorpce, která vedla např. k charakterizaci problémů řešitelných lokálními
metodami.
Je řešitelem ERC Consolidator grantu Symetrie ve výpočetní složitosti.
Titul Ph.D. získal v roce 2006 na MFF UK, v letech 2010 až 2012 pracoval
na McMaster University v Kanadě.

Kontakt:
info@praguecomputerscience.cz
www.praguecomputerscience.cz


plakat