Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Vraždy podle Bayese: není důkaz jako důkaz

Kdy: 24/10/2018 17:30
Kde: K1
Forenzní disciplíny se zaměřují na zajišťování důkazů při kriminalistickém vyšetřování a jejich interpretaci v soudním řízení. Pojem “důkaz” je v právu definován obecně jako „cokoli, co může přispět k objasnění projednávané věci“. Tento příspěvek může být samozřejmě velmi rozdílný, a proto si forenzní disciplíny v průběhu své existence vytvořily určité umělé a vágně definované slovní škály, pomocí nichž váhu důkazů vyjadřují. Používání obratů jako „skupinová identifikace“, „nelze vyloučit“, „završená identifikace“, „je středně pravděpodobné“ apod. je ovšem založeno na ryze intuitivním hodnocení a ve svých důsledcích vede spíše ke zmatení.
Zcela jiný, přirozený a logicky korektní, systém vnesla do forenzního světa až analýza DNA. Jí odstartovaná revoluce, která používá elementární nástroj z teorie pravděpodobnosti – Bayesovu větu – už zasáhla i další forenzní obory a zásadním způsobem proměňuje celý interpretační rámec důkazů.