Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Roman Košťál – Geometrická numerická integrace Hamiltonovských systémů

Kdy: 10/04/2019 12:20 - 10/04/2019 13:50
Kde: Seminární místnost MÚUK

Velké množství přírodních fenoménů se dá matematicky popsat Hamiltonovými rovnicemi. Jak ukázal H. Poincaré v roce 1899, řešení těchto rovnic má takzvaný symplektický invariant. Tento geometrický invariant může být taktéž zachován třídou numerických schémat, které mají mnoho příznivých vlastností. Přednáška představí hlavní myšlenky a ukáže je na klasickém problému, který stál na počátku moderní vědy – popsání pohybu dvou gravitačně interagujících masivních těles.


letacek