Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Marek Netušil - 1D model of fluid-tube interaction

Kdy: 23/10/2012 15:40
Kde: seminární místnost KNM

Interakce proudící tekutiny a elastické trubice je aktuální a velmi komplikovaný problém. Jako motivace k jeho studiu mohou posloužit například kardiovaskulární onemocnění, které jsou každoročně jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Významným cílem v této oblasti je nalézt spojitost mezi materiálovými vlastnostmi protékané trubice a charakterem proudění tekutiny.

Za tímto účelem bude prezentován jednoduchý jednorozměrný model interakce tekutiny s trubicí sestávající ze dvou bilančních rovnic a jedné konstitutivní rovnice. Předvedu jednoduchý způsob jak zmíněný konstitutivní vztah získat a prodiskutujeme jeho „pro a proti“. Poté se podíváme, jak je možné výsledný systém nelineárních hyperbolických parciálních diferenciálních rovnic a chování jeho řešení analyzovat. K tomu využijeme znalost přesného řešení tzv. Riemannova problému, tj řešení Cauchyho úlohy s po částech konstantní počáteční podmínkou.