Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Jan Kuřátko - Falzifikace hybridních dynamických systémů

Kdy: 20/11/2012 15:40
Kde: seminární místnost KNM

Hybridní dynamické systémy jsou systémy, které mají jak spojitou tak diskrétní část. Slouží nám k modelování vestavěných systémů, ve kterém počítač (elektronika) řídí fyzikální systém, který je obvykle popsán diferenciálními rovnicemi.

 

Cílem přednášky bude posluchače seznámit s falzifikací hybridních dynamických systémů, což je úloha, ve které hledáme trajektorie, které vedou daný systém z libovolného počátečního stavu do nebezpečného stavu.