Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


Karel Vostruha - Rovnicová antikoncepce

Kdy: 23/04/2013 16:00
Kde: Seminární místnost KNM

Jsou známé případy lineárních PDR hyperbolického typu, které mají nekonečně diferencovatelná řešení s kompaktními nosiči. Počet těchto řešení se nedá kontrolovat pomoci okrajových podmínek a musí se používat dodatečné podmínky na důkaz jednoznačnosti v nějakém smyslu. Přednáška ukáže nelineární případ PDR hyperbolického typu, který má nekonečně diferencovatelná řešení až do hranice při daných okrajových podmínkách . Bude demonstrován význam nelinearity na kontrolu počtu řešení.