Česky | English Sign in

Our Events - SIAM SC Seminar - Other Events


Matematické setkávání II

Date: 09/12/2016 14:30 - 09/12/2016 16:30
Place: Sokolovská 83, Karlín, učebna K6
(text is available only in czech language)

Matematické setkávání tentokrát na téma:

Jaké dovednosti a schopnosti potřebuje matematik?

Dobrému matematikovi jistě nestačí znát jen co nejvíce definic a vět. Cílem setkání bude alespoň částečně zmapovat, co dalšího matematik potřebuje.

Vyberte si jednu vlastnost a zkuste si rozmyslet: Co všechno je potřeba, abychom ji zvládali?

Zváni jsou studenti i vyučující, setkání organizuje Jakub Hrnčíř, doktorand na KNM MFF UK.

Více informací na www.karlin.mff.cuni.cz/~hrncir/setkavani


pozvánka