Česky | English Sign in

Our Events - SIAM SC Seminar - Other Events


Marek Netušil - Homogenisation for dummies

Date: 31/10/2017 15:40
Place: seminární místnost KNM, Karlín
Marek Netušil - Homogenizace pro začátečníky 

Abstrakt: V praxi se často setkáváme s heterogenními problémy, u kterých je reprezentativní rozměr heterogenity řádově menší než rozměr objektu, který studujeme. Příkladem může být materiál vytvořený ze střídajících se tenkých vrstev různých kovů, porózní prostředí protékané tekutinou nebo měkká tkáň živého organismu (tvořená z buněk, kolagenu, elastinu atd.). Přímý přístup k takové úloze, tj. sestavení rovnic pro všechny složky a jejich provázání pomocí okrajových podmínek, je z mnoha důvodů nevhodný. Homogenizace je matematický přístup k problému, při kterém se snažíme původní komplikovaný kompozitní materiál nahradit materiálem jednodušším, jehož fyzikální vlastnosti budou odpovídat originálu. Cílem přednášky bude ve zkratce představit a na jednoduchých příkladech demonstrovat tzv. „two-scale“ konvergenci, která je jedním ze základních nástrojů homogenizace lineárních rovnic.